Autoryzowany Dealer Sklep Levi's® Mustang® JeansUp
Schowek (0)Moje konto
0
Mój koszyk 0,00 zł

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Poniższy dokument reguluje warunki korzystania z oferty Sklepu Internetowego, który dostępny jest pod adresem www.jeansup.pl.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego jeansup.pl jest firma KOMI 3 SP. J. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 59A/16 w Poznaniu. NIP: 782-22-75-287, REGON 634504379.

 

2. Informacje o ochronie danych osobowych

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy jeansup.pl w celu realizacji zamówienia, informowania o jego etapie, a także przesyłania innych informacji dotyczących jeansup.pl.

Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

2. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od jeansup.pl korespondencji dotyczącej jeansup.pl pocztą elektroniczną oraz tradycyjną – na adres podany w formularzu zamówienia.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

5. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych jeansup.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

 

3. Oferta i ceny

1. Artykuły oferowane przez jeansup.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą , jeansup.pl rozpatruje reklamację klienta.

2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie jeansup.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych produktów. Koszty dostawy są określone podczas składania zamówienia w sklepie jeansup.pl.

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

5. Jeansup.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych .

 

6. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie potwierdzającej dokonanie zakupu.

 

4. Formy płatności

1. W jeansup.pl Klient może dokonać płatności: gotówką przy odbiorze towaru płacąc kurierowi (opcja dostępna tylko w Polsce), podczas składania zamówienia kartą kredytową, e-przelewem bankowym lub zwykłym przelewem bankowym.

2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system firmy Dotpay S.A. (http://www.dotpay.pl). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3. Zamówienie może zostać anulowane jeśli nie uda się zautoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku, lub jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie 3 dni roboczych na konto bankowe jeansup.pl. Płatność może być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie i ustaleniu tego faktu z jeansup.pl. Zamówienie jest również anulowane, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta i przesyłka powróci do jeansup.pl.

 

5. Zasady składania zamówień

1. Jeansup.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wykorzystując do tego celu oprogramowanie Sklepu Internetowego.

2. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy widocznych podczas składania zamówienia.

3. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie pól formularza. jeansup.pl ma prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych zamówienie może zostać anulowane przez jeansup.pl.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie danych wpisanych w formularzu zamówienia. Brak otrzymania takiego potwierdzenia może oznaczać nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia powinien niezwłocznie skontaktować się z jeansup.pl.

7. Jeśli występują wątpliwości za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości email przez jeansup.pl, z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

8. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie jeansup.pl lub u dostawców sklepu.

9. Klient jeansup.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia.

10. Jeansup.pl przyjmuje zamówienia pod adresem www.jeansup.pl 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, święta oraz w dni robocze będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.

11. Wysyłając zamówienie do jeansup.pl kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

6. Zasady dostawy zamówień

1. Jeansup.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. O kosztach przesyłki Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia. Koszty przesyłki uzależnione są od kwoty zamówienia.

3. Wysyłki realizowane są maksymalnie do 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia lub od daty otrzymania wpłaty na konto jeansup.pl – w przypadku płatności dokonywanej przelewem.

4. Jeśli Klient nie wyrazi dalszej chęci realizacji zamówienia, a płatność została dokonana z góry, jeansup.pl zwraca dokonaną płatność na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie 7 dni od daty oświadczenia Klienta.

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Każdy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub jego części.

2. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa towar musi zostać wysłany na adres sklepu jeansup.pl w terminie 14 dni od zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer zamówienia oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

3. Koszty wysyłki zwracanych towarów ponosi Klient.

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, nienaruszonym.

5. Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy jest przesłanie wraz z towarem oryginalnego dokumentu zakupu (faktury) lub jego poświadczonej za zgodność kopii.

 

8. Warunki reklamacji

1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie jeansup.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją.

2. Sprzedawca uwzględnia reklamacje klientów w przypadku niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego w chwili jego wydania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie oryginalnego dowodu lub poświadczonej za zgodność kopii dowodu zakupu (faktury). Reklamowane produkty prosimy wysłać na adres znajdujący się w prawym górnym rogu formularza zwrotu.
Formularz zwrotu znajduje się na odwrocie przesłanej wraz z zamówieniem faktury VAT.

3. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe podane przez Klienta w terminie 7 dni od chwili rozpatrzenia reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu ułatwi sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera.

 

9. Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru w cenniku jeansup.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Jeansup.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, zdjęć, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez jeansup.pl.

3. Jeansup.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu . Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują 7 dni od daty opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych jeansup.pl.

4. W sprawach nie określonych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.